24 sata

Online Izdanje

REDAKCIJA

 

 

Glavni i odgovorni urednik

Mihajlo Severin

24satadesk@gmail.com     

 

          

Zamenik urednika

Ivan Marin

 

                 

Šef dopisništva 

Aleksandar Isaković 

24satadopisnik@gmail.com 

    

 

Sektor marketinga

Ana Gobeljić

24satamarketing@gmail.com

 

 

Pravna pitanja i žalbe

Josip Perković

24satapravo@gmail.com

 

 

Tehnički sektor

Mirko Suvonjac

Nemanja Ilinčić

 

 

Lektor

Anastasija Rimac

 

 

Sektor slike i montaže

Veljko Barišić

Dejan Mirković